Projects & Grants
Podpora zvyšování kvality hlavních činností na OU
Project IdRP 2011
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation