Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC





Ekologické zemědělství jako rozvojový faktor venkovských oblastí: srovnání mezi Českou republikou a Slovinskem
Project IdMEB090630
Main solverRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Periodr1/2008 - 12/2008
ProviderKontakt
Statefinished
AnotationCílem projektu je geografická analýza ekologického zemědělství v modelové oblasti v České republice a ve Slovinsku. Na základě srovnání těchto modelových oblastí je záměrem poukázat na úlohu ekologických agrárních aktivit v lokálním venkovském rozvoji.