Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

4. ročník mezinárodních hobojových kurzů na FU OU
Project IdMKČR MK-S 15096/2010 OUK
Main solverprof. Dušan Foltýn
Period4/2011 - 8/2011
ProviderGP Min. kultury ČR
Statefinished
Anotation4. ročník mezinárodních hobojových kurzů na Fakultě umění Ostravské univerzity navazuje na předchozí ročníky hudebně - vzdělávacího projektu, který pravidelně probíhá v Ostravě. Kromě individuálních lekcí, odborných přednášek,seminářů a výstavy nástrojů s hobojovým příslušenstvím se uskuteční také koncerty lektorů a nejlepších účastníků kurzů.