Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační titul 2: MSK Podpora VaV 2010
Project IdMSK
Main solverMgr. Richard Psík, Ph.D.
Period9/2010 - 2/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationPoskytnutá dotace bude směřovat k výplatě stipendia studentovi bakalářského studijního programu Filologie, obor Český jazyk a literatura - francouzský jazyk a literatura, panu Karlu Střelcovi. Dotyčný byl úspěšný v řadě regionálních soutěží zaměřených na francouzský a český jazyk a mj. se umístil na 3. místě v celostátním kole soutěže ve francouzském jazyce pořádaném MŠMT ČR.