Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010
Project IdMS kraj 2010
Main solverprof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Period6/2010 - 10/2011
ProviderKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Anotation