Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Partnership for development of education and communication in nature
Project IdCZ.1.07/2.4.00/17.0073
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period9/2011 - 8/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvoření a rozvoj partnerské sítě univerzit, podnikatelských a neziskových organizací a institucí veřejné správy k rozvoji komunikačních a vzdělávacích aktivit v ochraně přírody a krajiny. Projekt bude zahrnovat odborná témata typu efektivnost vzdělávání v ochraně přírody, vzdělávací metody, kvalita výuky a její evaluace v environmentálním vzdělávání, environmentální hodnocení a ekologické sítě v krajině a ochrana neživé přírody. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity, které se dále člení na řadu dílčích projektových subaktivit (klíčová aktivita 1: Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem; klíčová aktivita 2: Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem; klíčová aktivita 3: Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem). Cílové skupiny tvoří studenti vysokých škol, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol a další pracovníci zabývající se vzděláváním.