Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovation of doctoral study program "Information and communication technology"
Project IdCZ.1.07/2.2.00/18.0005
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationPartner-OU bude zapojen v rámci KA1 formou pozice metodika KA1. Bude se podílet na výběru zahraničních stáží pro CS a navazování spolupráce s relevantními institucemi.Dále bude zapojen v KA2 a poskytne:- metodickou a didaktickou pomoc při inovaci doktorského studijního programu ICTvV v oblasti didaktiky informatiky- odbornou pomoc při analýze dosavadní výuky jednotlivých předmětů doktorského studijního programu ICTvV a při tvorbě slovníků pojmů,-metodickou a didaktickou pomoc při inovaci stávajících předmětů doktorského studia, pomoc při tvorbě distančních e-learningových studijních opor.Bude odborně garantovat i část KA3, konkrétně vytváření předmětu Didaktika informačních technologií.Partner poskytne:- odborná pomoc při analýze současného pojetí didaktiky informačních technologií u nás a v zahraničí,- organizační zajištění překladů monografií- metodická a didaktická pomoc při inovaci doktorského studijního programu ICTvV v oblasti didaktiky informatiky,- pomoc při tvorbě distanční e-learningové studijní opory a učebnice Didaktika informačních technologií,