Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Creation of distant educational modules for lifelong education at the Faculty of Science, University of Ostrava,according to §60, 111/1998 Coll. on universities.
Project IdCZ.1.07/3.2.07/02.0033
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period5/2011 - 4/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationObsahem projektu je podpora dalšího vzdělávání s cílem propojení tohoto vzdělávání s počátečním zdělávání, a to vytvořením nabídky vzdělávacích modulů na PřF OU, které splňují podmínky pro studium v rámci §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ v platném znění. Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání, zájemci zapojení do tohoto studia.Všechny vzdělávací moduly budou zpracovány tak, aby odpovídaly akreditovaným předmětům studijních oborů:1) Bc. programy: Informatika, Aplikovaná informatika, 2) navazující Mgr. programy: Informační systémy, Učitelství informatiky pro ZŠ, SŠ.V rámci projektu bude vytvořeno 30 distančních modulů s podporou e-learningu, multimediální a distanční podpory. Jednotlivé moduly odpovídají jak nosným předmětům uvedených oborů (A, B), tak výběrovým (C), pro rozšíření dalších kompetencí cílové skupiny, odpovídající principům studia na OU (viz. příloha 9). V rámci projektu proběhne i pilotní ověření všech modulů.