Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

"Předměstí"
Project IdASP Krakow
Main solverdoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Period12/2010 - 11/2011
ProviderERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Statefinished
AnotationProjekt "Předměstí" je mezinárodní umělecký projekt organizovaný ASP Kraków, na kterém se podílí vysoké umělecké školy z Polska, ČR a Rakouska. Projekt bude realizován v průběhu května až října 2011 postupně v Krakově, Vídni a Ostravě, kde budou vznikat na území jednotlivých měst multimediální výtvarné projekty, které budou také prezentovány na společných výstavách. Finanční spoluúčast Fakulty umění na projektu zahrnuje náklady na pronájem galerie a propagaci, režijní náklady a vycenění personálního, technického a organizačního zajištění jako nepeněžního vkladu. S organizátorem celého projektu ASP Kraków byla již podepsána předběžná smlouva o spolupráci.