Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Revitalizace dalších SP a SO na OU v souladu s ECTS
Project IdRP 2010
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationUniverzita od roku 1991 organizuje studijní záležitosti v souladu s ECTS. V současné době, se změnou evropského kreditního systému, který vedle převodu kreditů klade důraz na jejich akumulaci, a tak zdůrazňuje celoživotní roli vzdělávání a podporu jak formálního, tak neformálního vzdělávání, revitalizuje Ostravská univerzita postupně studijní programy s důrazem na learning outcomes a kompetence, které studenti získávají v průběhu studia. S důrazem na zátěž studentů. OU v roce 2008 pilotně u 13 studijních programů ověřila původní analýzy kreditního systému na OU (v roce 2007) a v souladu s novými materiály ECTS zahájila revitalizaci těchto programů. Jejich revitalizace byla dokončena v roce 2009 (nové popisy oborů, jednotlivých předmětů, překlad popis předmětů do angličtiny). V roce 2009 byla dokončena příprava informačního systému pro studijní záležitosti Stag (koordinace s 10 VŠ ČR, které využívají daný systém) a pilotně spuštěna jeho portálová prezentace. Information Parkage byla připravena v souladu se požadovanou strukturou ECTS a byla přeložena do angličtiny. V roce 2009 byly revitalizovány tři desítky SP a SO, nové popisy oborů byly vloženy do systému STAG. Je nezbytné dokončit započatou cestu.