Projects & Grants
Příprava vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity (III. etapa)
Project IdRP 2010
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationCílem projektu je vytvořit na Ostravské univerzitě takové podmínky, které umožní realizovat studijní program Všeobecné lékařství a transformovat Fakultu zdravotnických studií na Lékařskou fakultu. V rámci tohoto rozvojového projektu se bude realizovat především projekt rekonstrukce vybraných objektů v areálu Ostrava-Zábřeh pro potřeby budoucí Lékařské fakulty, bude se realizovat další etapa nákupu přístrojové techniky a budou pokračovat práce na akreditaci studijního oboru všeobecné lékařství. Součásti projektu bude i zpracování podrobného harmonogramu náběhu výuky v tomto studijním oboru ve spolupráci s Fakultní nemocnici Ostrava a za podmínek, že nebude realizována část rekonstrukčních prací v areálu Zábřeh.