Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Prostředky nutné k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií
Project IdRP 2010
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationRozvoj vysoké školy je spjat s rozvojem využívání informačních technologií. Zajištění podmínek nutných pro provoz a další rozvoj informačních technologií je předmětem řešení tohoto projektu. Konkrétně se jedná o nákup a instalaci nových technických prostředků ?pro portálová řešení, Technické prostředky budou instalovány v servrovnách CITkde jsou umístěny téměř všechny technické prostředky zajišťující provoz všech informačních systémů a komunikačmích technologií na Ostravské univerzitě.V současné době vzrostly požadavky klientů na Portál OU. V průběhu roku 2009 byl tento trend především posílen převedením některých modulů IS Stag pod portál OU, což má za následek přetížení obou serveru. Pro zajištění vysoké dostupnosti Portálu OU bude nutné pořídit virtualizační nástroj - VMware . Nyní je Portál OU provozován jako samostatný server, který se zálohuje. Při havárii by doba obnovení do původního stavu byla až v řádech dnů. Během této doby by byly všechny IS a aplikace provozované na Portálu nepřístupné. To způsobuje riziko vzhledem k akreditacím, RIVu a dalším aktivitám OU. Distribuované řešení přinese část zátěže na jiný server, čímž uvolní výkon a kapacitu pro Portál. Klíčové systémy univerzity např. IS Akros, Publ, Dipl, Knos, Evid budou provozovány distribuovaně. Z bezpečnostních a legislativních důvodů má OU povinnost uchovávat logy služeb a IS. Za tímto účelem je nutné zakoupit server s s dostatečně dimenzovaným diskovým prostorem.