Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Centralizace výukových a administrativních prostor
Project IdRP 2010
Main solverIng. Lenka Adamcová
Period1/2010 - 12/2010
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationBudovy Ostravské univerzity v Ostravě jsou rozmístěny po přilehlém okolí centra města Ostravy (více než 20 budov). Některé fakulty OU sídlí ve více budovách což přináší problém s dislokací výuky a častému přesunu jak studentů, tak akademických pracovníků v průběhu dne. Řešením této situace je sestěhování výukových prostor příbuzných kateder do jedné budovy. Univerzita tak získá větší efektivnost při vytěžování výukových prostor a studenti se vyhnou zdlouhavým přesunům mezi výukou.V rámci vytváření rozvrhu (rozvrhových aktivit) je nutné realizovat přesuny studentů případně akademických pracovníků mezi budovami jednotlivých kateder. V mnoha případech tyto přesuny přináší velké časové zdržení a taktéž dochází ke kolizním situacím mezi migrujícími studenty a dopravou v centru města. Vedení OU rozhodlo v rámci přijatého generelu redukovat počet budov pro jednotlivé fakulty, kdy není výjimkou fakulta roztroušena na devíti budovách. Proto je jednou z priorit pro příští rok seskupení společných oborů a kateder tak aby studenti po dobu výuky zůstávali v jedné budově případně byl jejich přesun co nejvíce omezen. Většina vybavení a techniky instalované ve stávajících učebnách a laboratořích, používaných k výuce na OU je morálně zastaralé a již nevyhovuje moderním formám výuky, proto je nutné prostory vybavit novým zařízením a tím také povýšit výukové prostory a zázemí Ostravské univerzity v Ostravě na vyšší standard. V rámci tohoto projektu bychom v prvé řadě efektivně seskupili prostory pedagogické fakulty, která sídlí v devíti budovách vzdálených od sebe několik kilometrů. Touto prostorovou optimalizací, která vychází z generelu OU by se pedagogická fakulta nacházela již jen ve čtyřech budovách OU. Bude důležité provést pasportizaci prostor a navrhnout co nejefektivnější využití. Vybavit tyto nové výukové prostory, jak novým nábytkem (lavice, židle), který bude odpovídat požadavkům na celodenní používání, tak novou technikou (výpočetní, laboratorní) a sítěmi.