Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Návrh a vytvoření vývojového prostředí zalženého na zásadách programování pro fuzzy modelování a modelování podnikových procesů
Project IdSGS23/PřF/2010
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation