Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkum v oblasti analytické a aditivní teorie čísel
Project IdSGS17/PřF/2010
Main solverprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation