Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Moderní metody soft computingu a jejich aplikace
Project IdSGS16/PřF/2010
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation