Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Možnosti využití F-transformace v řešení úloh zpracování obrazu
Project IdSGS15/PřF/2010
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation