Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka, Slovenska a Polska
Project IdSGS13/PřF/2010
Main solverprof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation