Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Geopolitické a geoekonomické procesy v prostoru Střední Asie a Ruska
Project IdSGS12/PřF/2010
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation