Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Separatistické konflikty kavkazské oblasti v geopolitických souvislostech
Project IdSGS11/PřF/2010
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation