Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)
Project IdSGS5/PřF/2010
Main solverprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation