Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje
Project IdSGS3/PřF/2010
Main solverMgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation