Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zkvalitnění a inovace výuky Cvičení z molekulární biologie
Project Id FRVŠ 105/F4/a
Main solverMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci a zkvalitnění výuky Cvičení z molekulární biologie na Katedře biologie a ekologie PřF OU. Dosavadní náplň cvičení již nevyhovuje současným požadavkům na zvládnutí základních experimentálních technik používaných v oboru molekulární biologie. Cílem projektu je obměnit program cvičení zařazením vybraných metod práce s DNA a proteiny, které jsou rutinně používány v základním a aplikovaném výzkumu. Inovace základního cvičení umožní připravit studenty tak, aby byli schopni pokračovat v navazujícím specializačním předmětu Vybrané metody molekulární biologie. V rámci realizace projektu bude laboratoř molekulární biologie KBE doplněna spotřebním materiálem a přístrojovým vybavením využívaným nejen ve cvičeních, ale i při odborné činnosti studentů v rámci bakalářských a diplomových prací.