Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Testování motorických schopností u juniorských družstev ve fotbale
Project IdSGS8/PdF/2010
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationFotbal jako nejpopulárnější sport na světě je provozován bez ohledu na věk, pohlaví nebo sportovní výkonnost, která je závislá na úrovni faktorů technických, taktických, mentálních a fyziologických. Pouze rozvoj a vysoká kvalita motorických schopností nemůže být proto jediným ukazatelem úspěšného hráče, avšak představuje zásadní předpoklad podání herního výkonu. Součástí moderně a efektivně vedeného tréninku je diagnostika těchto motorických schopností, která podává zpětnou informaci o aktuálním stavu a případných zlepšení nebo zhoršení připravenosti podat optimální výkon. Pokud chceme, aby získaná informace pozitivně přispěla k postupnému zvyšování trénovanosti sportovce, je zapotřebí její dlouhodobé využívání ve sportovní přípravě, a to už od období juniorských kategorií. Cíle projektu 1. Zkoumat kauzalitu a těsnost vztahu mezi maximálním anaerobním výkonem a ukazateli aerobních schopností sportovce (Running-based anaerobic sprint test, VO2max) pomocí regresní analýzy. 2. Ověřit psychometrickou validitu nejčastěji aplikovaného testu ?YO-YO? ke kritériu spiroergometrického vyšetření (hodnot VO2max), považovaného za ?zlatý standard? aerobních schopností sportovce. Metodika Výzkumný soubor bude tvořen 40 hráči fotbalu FC Baník Ostrava ve věkové kategorii U19 a U21. Probandi podstoupí na konci přípravného období následující zátěžové testování: ? terénní test ?YO-YO?, ? ?Running-based anaerobic sprint test? (RAST), ? spiroergometrické vyšetření ? stupňovaný test do maximálního zatížení.