Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Hodnocení techniky sportovního pohybu
Project IdSGS6/PdF/2010
Main solverdoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV oblasti sportu se neustále hledá optimální průběh pohybové akce s cílem dosažení co nejvyššího sportovního výkonu. Každý sportovní výkon má svou specifickou strukturu faktorů, ovlivňující jeho provedení. V mnoha sportovních disciplínách má faktor techniky dominantní vliv na kvalitu sportovního výkonu. Metody biomechanické analýzy pohybu umožňují charakterizovat sportovní pohyb měřitelnými údaji z oblasti kinematiky a dynamiky a přináší cenný zdroj informací pro zlepšení kvality pohybu. Projekt vychází z dlouhodobého cíle Centra diagnostiky lidského pohybu, kterým je nabídka služby korekce techniky za účelem zvýšení výkonnosti a zejména prevence zranění pro výkonnostní, vrcholové a rekreační sportovce. Cílem projektu je vypracovat obecný postup hodnocení sportovní techniky. Tento obecný postup hodnocení sportovní techniky poté aplikovat do konkrétních dovedností vybraných sportovních disciplín (atletika, sportovní gymnastika, tenis, volejbal, softbal) za účelem zvyšování výkonnosti a prevence zranění.