Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analýza chůze u osob po transfemorální amputaci, používajících různé typy protetického kolene
Project IdSGS5/PdF/2010
Main solverMgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZákladním pohybovým projevem člověka je chůze. Ročně dochází na celém světě až k 500 mil. amputací. Téměř 85 % všech případů jsou amputace dolních končetin. Amputace dolní končetiny způsobí neschopnost chůze bez protetické pomůcky. Cílem tohoto projektu je v návaznosti na předešlé výzkumy zabývající se touto problematikou popsat vliv nastavení protéz a vliv různých typů protetického kolene na chůzi u osob po amputaci dolní končetiny a provést biomechanickou analýzu chůze a vybraných pohybových činností při použití různých typů protetických kolen. Předmětem naší studie bude analýza vybraných pohybových činností a především chůze u osob s transfemorální protézou. Analýza bude provedena u skupiny pacientů s transfemorální amputací dolní končetiny. Základní metody použité pro splnění cíle práce: Měření na silových plošinách společně s 3-D videografickou vyšetřovací metodou. V závěrečné fázi by pak mělo dojít k využití naměřených dat pro optimalizaci konstrukce a nastavení protéz u pacientů s transfemorální amputací.