Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Project IdSGS1/FSS/2010
Main solverdoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Period4/2010 - 11/2010
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSoučasná společnost prochází transformací sociálních struktur, roste polarizace a vznikají nová sociální rizika, což vyvolává potřebu změny organizace a nabídky sociálních služeb. Abychom mohli na tyto změny reagovat, je nutné situaci zmapovat a jasně stanovit priority, které se zapracují do komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Ostravy a nabídnou konstruktivní způsoby řešení v dlouhodobém i v krátkodobém časovém horizontu. Výstupy z projektu budou rovněž využity při zpracování nového územního plánu města, který se v současné době připravuje na útvaru hlavního architekta města Ostravy. Klíčově bude řešena problematika sociálních služeb pro seniory ve vybraných lokalitách. Rovněž bude začleněn psychologický přístup, který přiblíží integraci osobnosti jako součást zachování osobní autonomie ve stáří. Velká pozornost ve výzkumném projektu bude věnována i privatizaci sociálních služeb, která patří v Evropě mezi klíčové vývojové trendy v této oblasti. Při zpracování této části bude využita mezinárodní metodika. To zajistí komparaci s obdobným výzkumem, který realizuje prof. Juhu Hämäläinena z univerzity v Kuopiu (Finsko). Projekt bude mít i teoretické výstupy ke konceptu privatizace sociálních služeb a k jejich modelům.