Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Houslový recitál a interpretační kurzy v Ostravě
Project IdNadace život umělce
Main solverMgA. Alena Mazgajová, ArtD.
Periodr3/2010 - 7/2010
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationVe dnech 10.-12.května 2010 se uskuteční na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle. Odborného vedení tohoto kurzu se ujme významný houslista a pedagog Prof. Ivan Ženatý, vyučující na Hochschule für Musik ?C.M.von Weber? v Drážďanech a v současné době patřící ke světově uznávaným odborníkům v interpretační i pedagogické činnosti. Hlavní součástí tohoto kurzu bude aktivní předávání cenných zkušeností, postřehů a odborných informací o aktuálním interpretačním dění ve formě individuální výuky. Přítomnost této kvalitní osobnosti interpretačního hudebního umění mezi studenty a pedagogy obvykle přináší zájem o poznání něčeho nového, cenného a třeba dosud nepoznaného. Aktivní či pasivní účast při tomto odborném kurzu obohacuje zcela určitě nejen začínajícího interpreta ? studenta, ale i zkušeného interpreta ? pedagoga. Dostatečný přísun informací je důležitým zdrojem pro tvůrčí i osobnostní růst každého jedince.