Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

22. sjezd České geografické společnosti
Project IdMSK
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period2/2010 - 10/2010
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationPoskytovatel poskytne příjemci neinvestiční dotaci ve výši Kč 100.000,- a to za účelem spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací 22. sjezdu České geografické společnosti, pořádané Přírodovědeckou fakultou, Ostravské univerzity v Ostravě.