Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Making Social Agencies Fit for the Future
Project Id
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period11/2002 - 10/2005
ProviderLeonardo
Statefinished
AnotationCílem je porovnat různé modely osnov odborných a kontinuálních výcviků (VCT) v evropských sociálních agenturách, posoudit strategie rozvoje lidských zdrojů a určit modely nejlepší praxe v odborném a kontinuálním výcviku (VCT) manažerů a vzdělavatelů v sociálním sektoru, rozvinout model curricula, vyvinout akreditační kritéria, vypracovat výcvikové materiály, otestovat přesnost a způsoby akreditace curricula