Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní sociální práce a sociální ekonomika (ISOWOSEC)
Project IdNadační fond ERSTE
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period2/2009 - 10/2010
ProviderKatedra sociální práce, Nezařazené projekty
Statefinished
AnotationFSS OU - Katedra metod sociální práce je partnerem mezinárodního projektu SOWOSEC, jehož koordinátorem je FH Campus Wien. V rámci projektu byl vyvinut na evropských školách společný magisterský studijní program, kteý byl v r. 2008 na FSS OU akreditován. V další fázi bude následovat mezinárodní akreditace a k tomu je potřebné finanční zajištění studia pro 10 studentů navazujícího magisterského programu Management organizací sociálních služeb.