Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Cooperation in the field of intercultural project management
Project Id55p2
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period11/2009 - 12/2009
ProviderKatedra sociální práce, Action
Statefinished
AnotationStudující navštíví partnerskou vysokou školu ve Vídni, kde si si prohloubí své znalosti o rakouské sociální politice a sociální práci. Absolvují odborné exkurze, přičemž porovnají české a rakouské organizace a poznají specifika národního zavádění struktur podpory z Evropské unie.