Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

VIII. ročník mezinárodních klarinetových kurzů na FU OU
Project IdSMO 1555/2009/Kult.
Main solverprof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2009 - 10/2009
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationV srpnu proběhne na Fakultě umění OU VIII. ročník Mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na klarinet a saxofon, jehož hlavní součástí jsou koncerty mladých hudebníků a lektorů českých i světových. Cílovou skupinou jsou studenti (účastníci kurzů) i veřejnost. Výstupem projektu jsou nejen koncerty a jejich záznam v médiích, ale zejména přidaná hodnota spočívající v osobnostním a umělěckém rozvoji mladých umělců v důsledku získání nových zkušeností a kontaktů s pozvanými světovými umělci (lektory).