Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů na Fakultě umění Ostravské univerzity
Project IdMOaP_10095/2010/OŠV
Main solverprof. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2010 - 10/2010
ProviderFakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavním cílem je setkávání mladých hudebníků v tvůrčím mezinárodním hudebním prostředí. Projekt se vedle individuálních lekcí a komorní hry zaměřuje také na zařazení odborných přednášek a seminářů, které vedou pozvaní specialisté na daná témata. V srpnu proběhne na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě IX. ročník mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na klarinet a saxofon, jehož hlavní součástí jsou individuální lekce s renomovanými pedagogy z celého světa a koncerty účastníků a lektorů českých i světových. Cílovou skupinou jsou studenti (účastníci kurzů) i veřejnost. Výstupem projektu jsou nejen koncerty a jejich záznam v médiích, ale zejména přidaná hodnota spočívající v osobnostním a uměleckém rozvoji mladých umělců v důsledku získání nových a kontaktů s pozvanými světovými umělci (lektory).