Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Přehlídka současného umění v ulicích Ostravy
Project IdMOaP_10092/2010/OŠV
Main solverMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Period10/2010 - 10/2010
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationÚčelem dotace je zajistit přípravu a chod přehlídky současného vizuálního umění ve veřejném prostoru. V souladu s aktuálními snahami si navrhovatelé kladou za cíl zprostředkovat současné umění co možná nejširšímu spektru diváků a vyvolat tak - narozdíl od mnohdy elitářsky laděných výstav v tzv. kamenných galeriích - celospolečenský diskurz týkající se významu a funkce umění v dnešní společnosti. Přítomnost výtvarných děl ve veřejném prostoru je dána historickým kontextem. Umělecké realizace úspěšně napomáhají budovat identitu toho kterého místa a jako takové přispívají ke kultivaci urbánního prostoru, stejně jako těch, kteří jej sdílejí. V tomto smyslu se předkladatelé domnívají, že i navzdory dočasné formě přehlídky, mohou prezentovaná díla - volena tak, aby zdůrazňovala socio-kulturní jedinečnost daného místa - k posílení této identity přispět. Lidem znalým místního kontextu mohou tyto umělecké realizace poskytnout nové stimuly v konfrontaci s důvěrně známým prostředím, návštěvníkům zvenčí pak rozšíří nabídku kulturních zajímavostí, jež městský obvod MOaP nabízí. Příklady odjinud, například z Münsteru (Skulptur Projekte), San Gimmignana (Arte all´Arte), ale také Prahy (Sculpture Grande) či Brna (Open Art - sochy v ulicích) jasně potvrzují popularitu takových projektů. Podobná přehlídka v Ostravě by pak nejenže napomohla k větší atraktivitě místa, nýbrž by i utvrdila její image progresivně se rozvíjejícího města usilujícího o post evropské metropole kultury.