Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Houslový recitál a interpretační kurzy v Ostravě
Project IdMOaP_10089/2010/OŠV
Main solverMgA. Alena Mazgajová, ArtD.
Periodr3/2010 - 7/2010
ProviderFakulta umění, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationVe dnech 10.-12.května 2010 se uskuteční na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle. Odborného vedení tohoto kurzu se ujme významný houslista a pedagog prof.Ivan Ženatý, vyučující na Hochschule für Musik "C.M.von Weber" v Drážďanech a v současné době patřící ke světově uznávaným odborníkům v interpretační i pedagogické činnosti (viz příloha Životopis prof.Ivana Ženatého). Hlavní součástí tohoto kurzu bude aktivní předávání cenných zkušeností, postřehů a odborných informací o aktuálním interpretačním dění ve formě individuální výuky. Přítomnost této kvalitní osobnosti interpretačního hudebního umění mezi studenty a pedagogy obvykle přináší zájem o poznání něčeho nového, cenného a třeba dosud nepoznaného. Aktivní či pasivní účast při tomto odborném kurzu obohacuje zcela určitě nejen začínajícího interpreta - studenta, ale i zkušeného interpreta - pedagoga. Dostatečný přísun informací je důležitým zdrojem pro tvůrčí a osobnostní růst každého jedince. Vrcholem této tvůrčí dílny - směřované nejen studentům a pedagogům Fakulty umění OU, všem zainteresovaným z institucí uměleckého vzdělávání, ale i široké veřejnosti - se stane celovečerní recitál prof.I.Ženatého. Zatímco interpretační kurz je určen odborníkům z oboru hudebního umění, celovečerní recitál je volně přístupný pro širokou veřejnost a přestože člověk není odborníkem, přítomnost na tomto vystoupení mu poskytne nevšední a jedinečný kulturní zážitek obohacený přítomností jedinečného profesionála v oboru umění, umocněný jeho realizací v reprezentativních prostorách vysokoškolské instituce a konzervatoře. Mistrovský interpretační kurz bude významnou událostí kulturního života tohoto regionu a proto mediální propagace bude pro odbornou i laickou veřejnost nezbytnou součástí.