Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

The Development of Language Skulls in the Academics of VSB-TUO
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0132
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period9/2010 - 12/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjektem bude nastaveno prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠ v anglickém jazyce. Bude realizováno vzdělávání, které podpoří rozvoj kompetencí v cizích jazycích a bude zaměřeno na:- obecnou komunikaci v jazyce anglickém- technickou angličtinu- odbornou podporu přípravy cizojazyčných opor a přednášek, výstupem budou inovované učební opory pro výuku studentů v angličtině. Aktivity projektu povedou k tomu, aby byly splněny předpoklady pro zkvalitnění a rozšíření výuky v cizích jazycích, a tím byly podpořeny klíčové kompetence zaměstnanců i studentů VŠB - TUO a jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce.Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a následně také studenti VŠ.