Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Improving professional skills of the academic staff of the Ostrava University in Ostrava and the Silesian University in Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0026
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationObsahem projektu bude podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů Ostravské univerzity (žadatele) a Slezské univerzity (partnera) pomocí tzv. Balíčku odborných kompetencí s novou odbornou tematikou a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách.Projekt je zaměřen na podporovanou aktivitu výzvy: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.Zájemci z řad akademických pracovníků se budou moci přihlásit do výběrového řízení o zpracování Balíčku, čímž získají: 20 hodin konzultací s vybraným odborníkem z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR případně z praxe. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují odborný text a e-learningový kurz. Anotace odborných textů budou vydány ve sbornících Balíčků OK. Balíčky budou k dispozici k dalšímu využití na OU a SU. Projekt je řešen na základě kvalitní spolupráce mezi subjekty univerzit a dalších odborníků z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR.