Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

"I-I-I" (Innovation-Interdisciplinarity-Integration): Innovation of selected study programmes of the University of Ostrava, realisation of Modules for OU students including creation of educational materials in foreign language
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0022
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period12/2010 - 7/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationCílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Ostravské univerzity na trhu práce, posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora flexibility a kreativity, osobní rozvoj v oblasti soft-skills a zvýšení jazykových kompetencí. Cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelských i neučitelských oborů Ostravské univerzity. Výstupy projektu budou spočívat v inovaci stávajících studijních programů, vytvoření interdisciplinárních modulů, v implementaci e-learningové formy vybraných předmětů a modulů, modernizaci didaktických metod, tvorbě českých i cizojazyčných výukových materiálů, realizaci výuky v anglickém jazyce, modernizaci multimediální učebny pro interaktivní výuku a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury. Na projektu se budou aktivně podílet odborníci z praxe - z přidružených partnerských institucí (VŠB TUO Ostrava, Česká televize Ostrava, Etické fórum, Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín).