Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Language progress of employees of Faculty of Sport Studies and inovation of kinantropology area
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0199
Main solverdoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Period10/2010 - 9/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity prostřednictvím inovace stežejních předmětů vědního oboru kinantropologie a zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních zaměstnanců fakulty. Partnerem projektu bude Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Zásadní rolu bude hrát partner při inovaci předmětů Biomechanika a Metodologie výzkumné práce.