Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

New concept of the education in immunoanalytical methods
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0046
Main solverIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt si klade za úkol vytvořit a v praxi vyzkoušet nový model výuky imunoanalytických metod pro studenty VŠ a doktorandy zdravotnického zaměření. Hlavními rysy této výuky jsou: multidisciplinarita (propojení imunoanalýzy s klinickými disciplinami), interaktivita (náplň výuky přizpůsobená aktuálním potřebám účastníků, velký prostor věnovaný diskuzím) a úzké propojení teoretických přednášek s laboratorními praktiky a řešením modelových studií. Příprava a výuka budou realizovány na LF UK Plzeň a spolupracujících pracovištích, která mají dlouholeté zkušenosti s imunoanalýzou a jejichž pracovníci vyučují na vysokých školách a podílejí se na řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů. Tato výuka by měla absolventům VŠ pomoci lépe se orientovat v klinické diagnostice a efektivněji využívat potenciál imunoanalytických metod jak v praxi, tak při přípravě výzkumných projektů. Tento vzdělávací modul bude možno využít i na jiných institucích v ČR, které využívají imunoanalýzu.