Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Clinical biochemistry-innovate and interaktive teaching - e-learning
Project IdCZ.1.07/2.2.00/15.0048
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period2/2011 - 1/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationE-klinická biochemie je meziuniverzitním projektem, který zajistí vytvoření unifikovaných e-learnigových materiálů předmětu klinická biochemie pro akreditované magisterské a bakalářské studijní programy na lékařských a zdravotnických fakultách. Smyslem je vytvořit společnou databázi interaktivních studijních podkladů, které budou navzájem sdíleny. Tyto pak budou u jednotlivých partnerů přetransformovány do konkrétních e-learningových výukových aplikací s následným využitím při výuce. Tím inovujeme současné výukové materiály a současně zlepšíme ICT dovednosti studentů i.akademických pracovníků. Zvolená e-learningová platforma usnadňuje a podporuje vzájemnou mezioborovou spolupráci nejlepších odborníků na tvorbě materiálů a to nejen v rámci ČR, zajistí též jejich snadnou aktualizovatelnost a dlouhodobou udržitelnost. Projekt vykazuje přímou synergii s projektem MEFANET (Medical Faculties Network), v jehož rámci budou vytvořené studijní materiály sdíleny.