Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Promoting the development of competencies for entrepreneurship and innovativeness of pupils in primary schools
Project IdCZ.1.07/1.1.00/14.0139
Main solverprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period10/2010 - 8/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationProjekt je zaměřen na rozvoj ponikatelských kompetencí žáků základních škol. Smyslem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Výstupem budou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a mají šanci být úspěšní na trhu práce.