Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přír. věd
Project IdFRVŠ 1422/B/a
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Periodr1/2004 - 12/2004
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation