Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Optimalizace studia na OU v rámci kreditního systému
Project IdRP MŠMT 240/2004
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Periodr1/2004 - 12/2004
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation