Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthtening of competitive advantages in research and development of information technology in Moravian-Silesian Region
Project IdCZ.1.07/2.3.00/09.0197
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period5/2009 - 6/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je určen pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě a pro pracovníky vědy a výzkumu. V rámci projektu dojde k intenzivní přípravě pro další vědecké, výzkumné a vývojové práce v mezinárodním prostředí formou absolvování kurzů dalšího vzdělávání, krátkodobých stáží a spolupráce s partnery.