Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
Project IdRRC/04/2009
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationSoučasné problémy vzdělávání v přírodních a technických vědách jsou těsně spjaty s obecným posunem paradigmatu učení a vyučování, který v posledních několika letech nastal jako důsledek globalizace světa spolu s informační revolucí a současnými vzdělávacími potřebami společnosti. Z tohoto pohledu tvoří počáteční vzdělávání základ k rozvoji a uplatnění jedince ve společnosti. Dnešní doba vyžaduje rozvoj technické gramotnosti ve spojení s klíčovými kompetencemi žáka. Projekt je zaměřen na zjištění úrovně tvůrčí technické gramotnosti žáků a její rozvoj posílením schopností vnímání reálného světa žáky. Předložený projekt vychází z Hlavního směru výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě "Výzkum edukace s podporou ICT". Projekt navazuje na projekt Moravskoslezského kraje KVALITA, kde je ve spolupráci s Pedagogickou fakultou po 3 roky (2007 až 2009) testováno každým rokem asi 8 000 žáků prvních ročníků SŠ ? jejich úroveň vstupních znalostí v matematice, jazyce českém, cizím jazyce a obecných studijních předpokladech. Hlavní cíl výzkumného projektu Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK je rozpracován do těchto dílčích cílů: 1. Příprava diagnostických postupů ke zjišťování rozovje technické gramotnosti, praktické tvořivosti a příslušných schopností u žáků, 2. Realizace této diagnostiky na 40 školách Moravskoslezského kraje u nejméně 2000 žáků, 3. Konsolidace získaných dat a stávajících dat z předchozích výzkumných šetření, 4. Příprava metod dolování dat ? asociační pravidla, fuzzy shluková analýza a faktorová analýza nad těmito daty, 5. Hledáním korelací v datech vzhledem k učebním stylům žáků dle typologie založené zejména na teorii konstruktivismu, 6. Návrh možností adaptivního zpracování studijních materiálů jak na systémové - informační úrovni, tak na úrovni obsahu a formy.