Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj diagnostických metod hodnocení kvality lidského pohybu
Project IdRRC/04/2009
Main solverdoc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Period9/2009 - 12/2010
ProviderPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavní cíl projektu: Kvantifikovat vzory vybraných lidských pohybů a ověřit míru přesnoti měření kvality vybraných lidských pohybů, schopností a vlastností lidského těla s pohybem souvisejících v oblastech biomechaniky, fyziologie, funkční antropologie a pohybové aktivity v podmínkách Centra diagnostiky lidského pohybu PdF OU. Dílčí cíle: 1. Ověřit spolehlivost metody měření kvality chůze, běhu, hodu, skoku a stability při stoji a vytvořit vzory těchto pohybových projevů pro věkovou skupinu 19 ? 30 let. 2. Ověřit spolehlivost metody měření variability srdeční frekvence. 3. Ověřit spolehlivost metody měření vybraných kardiorespiračních funkcí při zátěži. 4. Ověřit spolehlivost vybraných metod měření složení lidského těla. 5. Ověřit spolehlivost vybraných metod hodnocení pohybové aktivity. Způsob dosažení cílů: Výzkum bude realizován na souborech 100 zdravých lidí ve věku 19-30 let. Kvantifikace měřitelných cílů: Výsledkem budou vzory zdravé chůze, běhu, hodu, skoku a 9 standardiz. testů hodnocení chůze, běhu, skoku, hodu, rovnováhové schopnosti, variability srdeční frekvence, kardiorespiračních funkcí, složení lidského těla a pohybové aktivity.