Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vybrané oblasti matematiky zajímavě
Project IdFRVŠ 2426/2010
Main solverRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
Anotation V nabídce předmětů Katedry matematiky PřF OU je vnímána absence předmětu, který by studentům představil vybrané partie matematiky tak, aby byly srozumitelné pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních oborů. V rámci projektu bude vytvořen předmět, který bude sestaven z několika tématických bloků. Bude sloužit jako "ochutnávka" vybraných zajímavých oblastí matematiky. Měl by vést studenty matematických oborů k posílení zájmu o vybrané oblasti a jejich následné směrování ve výběru dalších předmětů v průběhu studia. Studentům nematematických oborů by měl představit matematiku z jiného pohledu, než je jimi doposud zpravidla vnímána - jako zajímavou a užitečnou. Pro vytvoření tohoto nového kurzu je potřeba zakoupit literaturu, připravit podpůrné výukové materiály ve spolupráci se studenty, výukové materiály multimediálního charakteru a kurz také vytvořit v distanční podobě.