Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Učebna pro výuku multimediálních aplikací a jazyků
Project IdFRVŠ 2330/2010
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2010 - 12/2010
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je vybudovat učebnu pro potřeby výuky multimediálních aplikací a jazyků. Ta se stane místem, kde si studenti budou moci zdokonalit své znalosti pod odborným vedením učitelů a lektorů za užití kvalitního výukového SW podporujícím multimediální aplikace. Dále bude učebna sloužit studentům k samostatné práci. Jedná se zejména o práci s materiály a audio-vizuálními soubory potřebnými ke studiu či pro vypracování projektů, diplomových a bakalářských prací. Multimediální učebna bude vybavena výkonnými počítači, interaktivní tabulí, projektorem, nástroji podporujícími práci se zvukovým záznamem a souvisejícími SW nástroji. Specializovaná učebna bude znamenat významné zkvalitnění výuky cizích jazyků a multimédií.